Det Akadaemiske Kvarter

Fotograf: Tobias Sjåfjell